Олег Панайотов Олег Панайотов Потребител

Необходими документи при напускане на работаПри напускане на работа по взаимно съгласие, какви документи трябва да изисквам или работодателя е длъжен да ми даде?Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие едно от най важните неща е съгласието и на двете страни изразено писмено. Няма особено значение коя страна е направила предложението. Разбира се има и други документи, повечето от които се изготвят от работодателя. Без да претендираме, че списъка е изчерпателен ще посочим някои от тях:
  1. Заповед за прекратяване на трудов договор - В която следва да са вписани основанието за прекратяване на договора, както и какви обезщетения следва да бъдат изплатени на работника или служителя. Копие от заповедта следва да получи и работника.
  2. Оформяне а трудовата книжка на лицето.
  3. Удостоверения по утвърден образец удостоверяващи осигурителен доход и/или осигурителен стаж.
  4. Служебна бележка по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  5. Служебна бележка за ползвания платен годишен отпуск за годината на прекратяването на договора.
  6. Уведомление за прекратяване на трудов договор.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->