dida valseva dida valseva Счетоводна къща Финанс Консулт ООД счетоводител

Прокурист на трудов договор на 4 часаМоже ли лице, което е назначено като продавач на трудов договор на 4 часа да бъде назначено и за прокурист на 4 часа на трудов договор в същото ЕТ?Отговори

 • Здравейте,

  По-долу ще намерите извадка от Разяснение изх. № 2-505 от 23.03.2010 г. на НАП - Относно: Осигуряване на Прокурист на Едноличен Търговец

  Относно осигуряването по договора за прокура, следва да имате предвид и следното:

  По силата на чл. 23 от ТЗ отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. Договорът за прокура може да бъде сключен като граждански, така и като трудов, с всички произтичащи от това права и задължения на страните по трудовото правоотношение.

  Когато договора за прокура е сключен като трудов договор, осигурителни вноски следва да се внасят по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 или по чл. 4, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, или начислените, но не изплатени брутни месечни възнаграждения, или неначислените месечни възнаграждения но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

  За лицата работещи по трудови правоотношения при определяне на месечния осигурителен доход намират приложения и разпоредбите на чл. 1, ал. 1 - 4 от Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите върху които се правят осигурителни вноски.

  След 1 януари 2007 г. в случаите когато договора за прокура е сключен като договор за управление и контрол /граждански договор/, осигурителни вноски следва да се внасят по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. И в този случай, осигурителните вноски се дължат върху получените, начислените, или неначислените месечни възнаграждения но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии/осигурителния праг/.

  Здравноосигурителните вноски и при двата начина на оформяне на правоотношенията /трудови или договори за управление и контрол/ се дължат на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване върху дохода, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
 • Здравейте, Георги Димитров! Бих искала да попитам следното - в Дружеството ООД имаме назначен Прокурист на граждански соговор с ДУК, тъй като управителя е в отпуск по майчинство. Този Прокурист ми представи болничен. В този случай се интересувам:
  1. Има ли право на такъв вид отсъствие - болничен, след като през този период фирмата няма да има управител?
  2. За периода на болничния как трябва да се изчислят осигуровките - пропорционално на отработените дни, като за дните на болничния се внася само здравна осигуровка или осигуровките трябва да бъдат в пълен размер, не по-малко от минималния осигурителен доход?

  Много благодаря за вниманието!
 • Здравейте, Георги Димитров! Трябваше повече да се подготвя, за да не задавам излишни въпроси! Като вече си отговорих на моите въпроси, бих искала да Ви попитам - след като този прокурист е в болничен, кой би бил управител на Дружеството, след като собственика е в отпуск по майчинство?

  Благодаря и поздрави! :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->