Стела Василева Стела Василева Потребител

Осигурителни вноски при граждански договориЗдравейте,

Искам да попитам, ако служител, който работи на трудов договор в една фирма, бъде назначен и на граждански договор, но след приспадане на 25 % нормативно признати разходи сумата по договора спадне под МРЗ за страната за съответния период, трябва ли да му се удържат осигурителни вноски, както и да бъде осигурен от работодателя? И съответно да бъде подадена Декларация Образец 1 и Образец 6?Отговори

 • Здравейте,

  По-долу ще намерите извадка от Разяснение Изх. № 3-23 От 06.01.2010 год. на НАП - Относно: Данъчно и Осигурително Третиране на Доходи по Граждански Договор

  ІІ. По прилагането на осигурителното законодателство

  На основание чл. 6, ал. 2 от КСО осигурителни вноски се дължат върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност. За целите на осигуряването в преценката, дали едно възнаграждение следва да бъде включено в осигурителния доход, е необходимо на първо място да се определи дали това възнаграждение е получено в резултат на извършена трудова дейност по смисъла на чл. 4 от КСО. От представената фактическа обстановка е видно, че се предполага изплащане на възнаграждения по граждански договор на български лектори. При работа без трудово правоотношение лицата са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО при следните случаи:

  * когато лицата полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

  * когато лицата полагат труд без трудово правоотношение и са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->