Valia Nikolova Valia Nikolova Потребител

Задължителен ли е Пътния лист за международен транспортЗавейте, моят въпрос към Вас е следния:

Има ли закон, който да изисква Пътен лист за международен транспорт (превоз на стоки)? Задавам въпроса си към Вас тъй като смятам, че от Вас мога да получа компетентен отговор. В спор съм със счетоводителя ми - аз мисля, че пътният лист не е счетоводен документ и не е задължителен.

Поздрави! Благодаря Ви!Отговори

  • Здравейте,

    счетоводителят Ви е прав. При извършване на различен вид международен транспорт, независимо за пътници или товари се изискват подобни документи. Конкретните изисквания за различните видове превози са описани в Наредба 11 от 31.10.2002г. за Международен автомобилен превоз на пътници и товари. В тази наредба са описани различни документи - пътническа ведомост, пътен формуляр, книжки с пътни формуляри, които по своята същност дават информация за превозвача, превозното средство, срок на транспорта, вид на транспортираната стока или пътници, място на започване и приключване на транспорта, както и от къде преминава транспортното средство. По смисъла на тази наредба, наличието на такъв документ е задължително.
    Пътният лист или Пътен формуляр е задължителен документ и за осчетоводяване и признаване на разходите за гориво. В потвърждение на правотата на Вашият счетоводител има и Разяснение на НАП Изх.№ 2-1894 от 18.11.2010г. ОТНОСНО: Осчетоводяване на разходи за гориво.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->