Nadya boyaci Nadya boyaci счетоводител

Срок за внасяне на осигуровки по граждански договорГраждански договор с фелдшер от 20,09,2011 до 26,10,2011. Изплатена е сума от 1 600,00 лв. Какъв е срокът за подаване на декл. 1 и 6? Какъв е срокът за внасяне на осигуровките?Отговори

  • Здравейте,

    Срока за подаване на декларации образец 1 и 6 е до 10-то число на месеца следващ месеца, в който са изплатени възнагражденията. Срока за внасяне на осигурителните вноски и данъка по ЗДДФЛ е заедно с изплащането на възнагражденията.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->