Дими Димов Дими Димов Потребител

Здравни осигуровки по граждански договор и безработенИмам граждански договор за еднократна работа като общ работник за сумата от 25 лв. за един ден от месец ноември 2011. От фирмата не са ми удържали никакви осигуровки върху тази сума, тъй като било под мин. раб. заплата, а само ДОД. Трябва ли да ги внасям аз? Преди това съм си платил за този месец здравни осигуровки като безработен 16.80 лв.Отговори

  • Здравейте,

    Платеца на дохода правилно не е изчислил осигурителни вноски върху тази сума. В тези случаи лицата, които получават доходи от извънтрудови правоотношения следва да подадат годишна данъчна декларация и да попълнят справката за окончателния размер на осигурителния доход към нея. След попълване на тази справка може да се наложи да се доосигурите.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->