E. Dencheva E. Dencheva Потребител

По ваимно съгласие или съкратен?При намаляване обема на работа, кое е по-изгодно за работника - прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие или да бъде съкратен? По кой член и алинея е добрият вариант за работника?Отговори

  • Здравейте,

    За работника или служителя ще бъде по-добре да бъде уволнен на основание чл. 328 ал. 1 т. 3 от Кодекса на труда - а именно при намаляване на обема на работата.
    Трябва да имате предвид, че с това основание договора се прекратява от работодателя с уговореното предизвестие към работника или служителя.
    Следва също да имате предвид, че това основание попада в обхвата на закрилата при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда.
    Освен това, при уволнение поради намаляване на обема на работата, работника или служителя ще има право на обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222 ал. 1 от Кодекса на труда. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от един месец.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->