Сузана Давидкова Сузана Давидкова служител

Отпуск след майчинствоДобър ден!

В момента съм в платен годишен отпуск, тъй като прекъснах втората година от майчинството си и се връщам на работа. По принцип ме осигуряват на брутната ми заплата, която е между 1100-1150лв. Сега за 20 дни отпуск ми изплатиха 480лв. Обадих се в службата и ми казаха, че е изчислена на база основна заплата, която е 600лв. По време на бременността бях отпуск 8 дни, тъй като бях превишила болничните и ми изплатиха 360лв. Мисля, че тогава са изчислени на база брутно трудово възнаграждение.

Има грешка при изчислението на тези 20 дни отпуск? Не трябва ли да се изплатят на база брутно трудово възнаграждение?

Благодаря и лек ден!Отговори

 • Здравейте,

  При изчисляването на възнаграждението за платен годишен отпуск се взема предвид брутното трудово възнаграждение от предходен месец, в който има отработени най-малко 10 работни дни.
  В брутното трудово възнаграждение, за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включват:
  1. основната работна заплата за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
  4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
  5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
  6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
  7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

  В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск.

  Във вашия случай, ако възнагражденията над основната ви заплата не са били с постоянен характер, те не следва да се включват при определяне на брутния доход.
  Съвет - Поискайте да ви обяснят как се е определяло възнаграждението ви преди излизането в майчинство и как се определя сега.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->