Madlena Gelova Madlena Gelova Потребител

Трудово правен въпросЗдравейте!

Бях назначена във фирма Х към края на м.април 2011г със срочен трудов договор в полза на работодател и изпитателен срок 6 месеца. В налото на м.май 2011г бях командирована в чужбина - Германия, беше ми издаден образец А1 за срок от 09.05 до 31.10.2011г. Преди да заминем работодателят ни увери , че за срока на престоя ни там ще бъдем осигурявани върху сумата от 2000лв. защото такива били изискванията за издаване на А1. Преди седмица се прибрах по здравословни причини и се оказа, че съм осигурявана само до м.юни включително. Попитах счетоводителката на фирмата дали ми е прекратен трудовият договор и тя ми отговори - "Ами да - тук при мен са двете копия на заповедта, управителят вече я е подписал, трябва само да се подпишете." Поисках да я видя - в нея пишеше, че договора се прекратява по Взаимно съгласие. Върнах и екземпляра и отказах да го подпиша без да съм разговаряля с управителя.

Въпросът ми е какво мога да направя за да ми бъдат внесени всички осигуровки за времето когато съм била в командировка и има ли право работодателя да прекрати договора ми в мое отсъствие по взаимно съгласие, без аз да съм уведомена за това?

Благодаря Ви!Отговори

  • Здравейте,

    При прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните следва това обстоятелство да е потвърдено с подписите и на двете страни. Не, работодателят няма право да прекратява договора на каквото и да е основание, без да уведоми работника или служителя за това си намерение.
    За помощ по въпроса можете да се обърнете към Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->