Трудов Договор до Завършване на Определена Работа

Публикувано на: 20.10.2011

Писмо Изх. № 94-ББ-16 от 13.05.2009 г. на МТСП


Относно: Трудов Договор, Сключен до Завършване на Определена Работа на Основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, се Прекратява без Която и да е от Страните да Дължи Предизвестие със Завършване на Определената Работа Законът допуска превръщането на трудов договор за неопределено време (безсрочен), но само в трудов договор за определен срок (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда), когато е налице изрично писмено желание на работника или служителя. Не е допустимо превръщането на безсрочен трудов договор в трудов договор до завършване на определена работа (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ).

Когато трудов договор е сключен до завършване на определена работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), той се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие със завършване на определената работа. Трудовият договор се прекратява на основание чл. 325, т. 4 КТ. Следователно не съществува възможност за сключване на допълнително споразумение за продължаване действието на договора до завършване на работата по новата поръчка, а е необходимо сключеният трудов договор да бъде прекратен съгласно чл. 325, т. 4 КТ и след това да се сключи трудов договор за новата поръчка.

Съгласно чл. 67, ал. 3 КТ трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено. От цитираната разпоредба е видно, че законът допуска превръщането на трудов договор за неопределено време (безсрочен), но само в трудов договор за определен срок (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ), когато е налице изрично писмено желание на работника или служителя. С оглед на това, не съществува възможност за превръщане на безсрочен трудов договор в трудов договор до завършване на определена работа (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ). Следователно не съществува възможност за сключване на допълнително споразумение към безсрочния трудов договор, а е необходимо той да бъде прекратен съгласно КТ и след това да се сключи нов трудов договор с правно основание чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->