kremena urumova kremena urumova prodava4 konsultant

Освобождаване след майчинствоНазначена съм като продавач-консултант на 13.10.2008. осигурявана съм на 255 лв и не съм ползвала отпуск. На 5.01.2009 работодателят смени името на фирмата и ме прехвърли в нея, вече на 335 лв. На 22.10.2009 родих и излязох в майчинство, като на 11.04.2009 излязох в болнични до раждането. На постоянен трудов договор съм.

Сега работодателят иска да ми даде на ръка за 2 месеца по 240 лв, а от 22.10.2011 да ме прати на борсата.

Имам ли право на някакво обезщетение? Докато съм в отпуск трябва ли да ми се плащат осигуровките? Каква сума от отпуската трябва да ми се плати?Отговори

 • Здравейте,

  При прекратяване на трудово правоотношение работниците и служителите имат право на обезщетение за неизползвания от тях платен годишен отпуск (Справка чл. 224 от Кодекса на труда.). Това обезщетение се облага само с данък по Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
  Сумата на обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 като в хипотезата, ползван платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишната му възраст, за база се взема последният месец, в който има отработени най-малко 10 работни дни, преди излизането в отпуск за отглеждане на дете.
  Следва също да имате предвид, че при ползване на платен отпуск за отлеждане на дете, периода се зачита за трудов стаж и за този период ви се полага платен годишен отпуск в договорения размер но не по-малко от 20 работни дни за една календарна година. Това означава, че при прекратяване на трудовото правоотношение ще имате натрупан най-малко 40 работни дни платен годишен отпуск.
  Работодателят е длъжен да изплаща осигурителните вноски за наетите от него лица. Докато сте в платен годишен отпуск следва да ви се начислява месечно възнаграждение изчислено по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, върху което се внасят и осигурителните вноски. В случай, че се намирате в платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 годишната му възраст имате право на обезщетение от Държавно обществено осигуряване (ДОО). За периода на отглеждане на дете работодателят внася само здравно осигуряване, което е за негова сметка, и не изплаща възнаграждение.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->