Борислава Радостинова Борислава Радостинова Потребител

Декларация 1 и декларация 6Собственик на ЕООД, който няма назначен персонал в дружеството, е регистриран като самоосигуряващо се лице и се осигурява върху 420 лева.

Моля, за вашето становище относно:

1. Следва ли това да се третира като доход от трудово правоотношение и съответно като разход за фирмата.

2. Следва ли да се удържи данък 10 % (като от сумата 420 лева се приспаднат сумите за осигуровки и върху така получената сума да се начисли данъка) и съответно да се подава ежемесечно декларация образец 6

2. Как следва да се попълни декларация 1- по - точно с какъв код и следва ли да се отрази удържаният данък по т.31А, както и облагаемият доход по т. 31 и съответно нетното възнаграждение по т .34.Благодаря предварително за отделеното времеОтговори

 • Здравейте,

  Когато едноличен собственик на ЕООД се осигурява през булстата на дружеството не означава непременно, че същия получава доход от дружеството.
  Получаването на доход следва да е обвързано с полагането на труд от едноличния собственик.
  За да отговорим на поставените въпроси в конкретния случай ще приемем, че лицето полага личен труд в дружеството и получава доход за това.
  В отговор на въпросите:
  1. Да. Доходът, който е изплатен на съдружника или едноличния собственик, за положения от него личен труд в дружеството, следва да се приема като доход от трудово правоотношение.
  2. Да, данъка се изчислява, след като от брутното възнаграждение се приспаднат задължителните осигурителни вноски, които лицето е длъжно да прави за своя сметка. Изчисления по този начин данък се удържа от изплащания доход и се внася от дружеството с код за вид плащане 111212 - ДДФЛ от трудови правоотношения. Удържания и внесен данък следва да се посочи в декларация образец 6 в точка 16 - удържан данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.
  3. Удържания и внесен данък следва да се посочи и в декларация образец едно за самоосигуряващото се лице. Кода за вид осигурен за самоосигуряващи се лица е 12. Според указанията за попълване на декларация образец едно изплатения, за положен личен труд от съдружник или едноличен собственик, облагаем доход следва да се посочи в точка 31. Начисления месечен данък изчислен по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ се посочва в точка 31А.
  4. Изчисляването и внасянето на данък върху доход за положен личен труд, от съдружник или едноличен собственик, в дружеството няма отношение към попълването на точка 34 от декларация образец едно. В същата следва да се попълни нетното възнаграждение определено по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване. За Самоосигуряващи се лица това е дохода, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски.
 • Много благодаря за бързият отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->