Радослава Стефанова Радослава Стефанова Потребител

Управител на ООД - пенсионер назначен на ДУКУправител на фирма ООД е назначен на Договор за управление и контрол. Той е пенсионер. Притежава 52 % дялово участие, води се Управител на ООД-то. Възможно ли е да бъде назначен по Договор за управление и контрол на 2 часа, като така е преценило дружеството, че той може да управлява само 2 часа и има ли основание да се счита, че този договор се приравнява на трудовоя договор и дали не е назначен неправомерно на 2 часа, а трябва да е назначен на 8 часа по такъв договор?Отговори

 • Я си вижте:
  http://balans.bg/1238-dogovor-za-upravlenie-i-kontrol-danychno-i-socialno-tretirane/

  Вече маи е отговорено на част от въпросите.
  Освен това, за мен е интересно защо е назначен по ДУК, а не по СОЛ?
  След като е пенсионер все пак. ДУК е доста неизгоден за собствениците на фирмите, от друга страна има някои лимитации свързани главно с командировки, ползване на служебна автомобили и т.н.
 • Благодаря ви за насочването към отговорите на някои от питанията. Ще ги погледна, но все пак не е ли възможно за него да се плащат осигуровки в/у 662:4=.....тъй като получава реално 170 лв. възнаграждение.
  А защо е назначен на ДУК и аз не знам, така е искал...май ще го преназначим...и това пак не е решение, защото нямам еднозначен отговор
 • Ами трябва да си проверите какъв е МОД-а в конкретния случаи и възможностите са между него и максималния осигурителен доход, които е 2000 лв. в момента.
  Колкото до СОЛ или ДУК - нека някои от balans да отговори, за конкретния случаи как би било по икономично и добре.
 • Здравейте,

  Договор за управление (ДУ) е приравнен на трудов договор (ТД) за целите на Кодекс за социалното осигуряване (КСО) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Забележете, че ДУ не е приравнен на ТД за целите на Кодекс на труда (КТ). В тази връзка следва да имате предвид, че разпоредбите на КТ не важат за ДУ. Това, че в ДУ е договорено управлението на дружеството да бъде в рамките на 2 часа дневно, няма никакво значение за осигуряването на лицето. В хипотезата - Лицето извършва трудова дейност по управлението на търговско дружество, за което получава възнаграждение, колкото и малко да е то - същото лице следва да се осигурява върху най-малко минималния осигурителен доход (МОД) за съответната длъжност, определен по Приложение 1 на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. При ДУ е недопустимо МОД да се изчислява пропорционално на дневно отработено време - 2 или 4 часа дневно.
  От гледна точка на избора на вид осигуряване, ДУ или Самоосигуряващо се лице (СОЛ) считам, че няма пречка собственик или съдружник в търговско дружество да се осигурява като СОЛ при условие, че не получава възнаграждение за положения труд по управление на дружеството.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->