julieta ivanova julieta ivanova Потребител

Ползване на отложен платен годишен отпускСъветвате когато има отложен 10 дни платен отпуск за 2010 год. по смисъла на чл. 176, да се използва първо отложения отпуск, а след това да се ползва по график отпуската за 2011 год. В същото време, отложеният отпуск има давност 2 години, а отпуската за 2011 год. трябва да се използва до края на текущата година, защото в противен случай се губи.

Въпросът ми - през 2012 година кой отпуск първо да се пусне - отложения от 2010 или новия отпуск от 2012 год.?Отговори

 • Здравейте,

  Според новите разпоредби за ползване на платен годишен отпуск, първо следва да се ползва отпуска, който се полага за текущата година и след неговото изчерпване да се ползват дните от предходни години.
  Действително разпоредбата за ползването на отложения платен годишен отпуск по реда на чл. 176 ал. 2 от Кодекса на труда, в редакцията си до 01.03.2011 г. казваше, че отложеният платен годишен отпуск, по реда на чл. 176 ал. 2 от КТ следва да се използва веднага след отпадане на причината за неползването му.
  В редакцията от 01.03.2011 г. този текст отпадна. На практика в момента натрупаният платен годишен отпуск, който е отложен по реда на чл. 176 от КТ, работника или служителя може да използва до изтичане на давностния му срок.

  В отговор на въпроса ви:
  За 2012 година първо следва да се използва отпуска, който се полага за 2012 година. След неговото използване работника или служителя може да използва и отложените отпуски, от предходни години.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->