Milena Panayotova Milena Panayotova Потребител

Напускане с предизвестиеЗдравейте,След подаване на молба за напускане с предизвестие от страна на работника, може ли някой друг да оттегли молбата за напускане, имайки предвид, че никой не е опълномощен за това от работника ?


Отговори

  • Здравейте,

    Не. Само работника или упълномощено от него лице може да направи това и то само с изричното съгласие на работодателя. Трябва да имате предвид, че когато действията се извършват от упълномощено лице, същото следва да притежава писмено пълномощно, от което да остави копие при извършване на действията, за които е упълномощено.
    В пълномощното следва да бъде изрично посочено, какви са пълномощията на пълномощника. Не е нужно пълномощното да е нотариално заверено.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->