Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

При пенсиониране представя ли се УП2 когато има удостоверен трудов стажСледва ли при пенсиониране да се представят УП2 за периода от 1997 год. до датата на пенсиониране в НОИ след като трудовият стаж е нанесен в трудовата книжка, съответно заверен с печат и два подписа (гл. счетоводител и директор)?Отговори

  • Здравейте,

    Удостоверение образец УП2 се издава за удостоверяване на осигурителният доход а не за удостоверяване на стаж. Редно е да изготвите УП2 на лицето защото в трудовата книжка се вписва само основното трудово възнаграждение а не пълния размер на осигурителният доход, от който следва да се определи размера на пенсията.
  • в НОИ нали има персонален регистър, защо пак да се удостоверява осигурителният доход?
  • За съжаление, разпоредбите на Кодекс за социално осигуряване, както и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж не са изключили издаването на удостоверения за осигурителен стаж и доход за лицата работещи по трудови договори.
    С данните от персоналния регистър на осигурените лица се удостоверява осигурителния стаж и осигурителния доход за лицата полагащи труд по договори за управление и контрол на търговски дружества, работещите по извънтрудови правоотношения, едноличните търговци и други, но само за периодите след 31.12.2008 година.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->