Катя Иванова Катя Иванова Потребител

Осчетоводяване на банков заемФирма "Х" тегли банков кредит в размер на 80 000 лв. за закупуване на ДМА. Поради невъзможност да го погасява прехвърля ДМА и задължението по кредита на фирма "У", чрез Договор за поемане изпълнение на задължение. Какви счетоводни записвания трябва да направи фирма "У", за да осчетоводи усвояването банковия кредит - той не постъпва в банковата й сметка (парите са в сметката на фирма "Х"), а в същото време заема трябва да се погасява от фирма "У", съгласно наново съставен погасителен план с банката?Отговори

 • Здравейте,

  Доколкото разбирам от казуса, не е било договорено някакво доплащане между фирмите Х и У. Това означава, че активът е бил прехвърлен на цена: непогасената главница по заема.

  В такъв случай предлагам следното счетоводно записване:
  Дт ДМА
  Кт Банков заем

  Разбира се, можете да минете и през временна трансферна сметка, така че да отразите всяко едно прехвърляне по отделно, но крайният резултат е същият. Не споменавате за ДДС, но ако дадете по-конкретни данни, ще мога и по-конкретно да Ви отговоря.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Казуса ми е доста объркан, поне за мен: При поемането погасяването на банковия заем от фирма "Х" не са предадени никакви счетоводни документи, показващи стойността на предаваните активи- земя, сгради, постройки, т.е. нямам отчетна или каквато и да е стойност на активите. При завеждането им във фирма "У" не знам с какви стойности да ги заведа. Какво ще ме посъветвате?
 • Здравейте, по казуса имам въпрос - мога ли да поискам експертна оценка на машините и съоръженията и по нея да ги осчетоводя? И ако данъчната оценка на имота + стойността на другите активи е по-висока от главницата по заема какви счетоводни операции трябва да взема? Благодаря.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->