Димитър  Михайлов Димитър Михайлов Нова звезда Потребител

Платен годишен отпуск при 4 часов работен денУчител съм в професионална гимназия. От 15.09.2012 г. в следствие редукция на щата, ми бе връчено допълнително трудово споразумение, с което работното ми време бе намалено на 4 часа и едновременно с това полагащия ми се платен годишен отпуск бе намален наполовина - 24 дни.

Имам ли право на пълен (48 дни) платен годишен отпуск и съгласно кои нормативни актове е това?

Благодаря предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Полагаемият платен годишен отпуск се изчислява пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
    Според Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж - За един ден трудов стаж се зачита деня, в който работниците или служителите са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време. Това на практика означава, че при работа на 4 часов работен ден ще се зачете пълен трудов стаж.
    Във вашия случай съм на мнение, че ви се полага пълния размер на платения годишен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->