Нина Нина Потребител

Ползване на отпускЗдравейте, искам да задам следния въпрос: Назначен е на работа ученик, който е навършил 18г., трудовия договор е с дата 17.06.2011год. и напуска на 19.09.2011год. Има ли право този работник на платен годишен отпуск в размер на /5 пет дни/ за този период, като се има в предвид, че до момента няма друг трудов стаж. Според мен има право на отпуск но няма право да го ползва докато ненавърши 8 месеца трудов стаж. В заповедта за напускане е писано че ще му се изплатят тези 5дни пл.год. отпуск - правилно ли е това! Предварително благодаря!


Отговори

  • Здравейте,

    Правото на ползване на платен годишен отпуск се придобива с натрупването на 8 месеца трудов стаж, без значение къде и кога е натрупан стажа. При започване на работа за първи път работниците и служителите ще имат право на платен годишен отпуск пропорционално на отработеното време, но няма да имат право да го ползват. Това означава, че при прекратяване на правоотношението преди натрупването на 8 месеца трудов стаж, на лицето следва да се изплати обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда, за неизползвания платен годишен отпуск независимо от това, че не е придобито право за ползването му.

    На кратко - Да, правилно сте записали в заповедта, че следва да му се изплати обезщетение за заработения отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->