Н Гьошева Н Гьошева Потребител

Физическо лице и ЕТФизическо лице притежава търговски обект, който се използва от ЕТ - същото физическо лице. Могат ли да се използват за разход на фирмата направените разходи за ел.енергия, вода и др. за които идват фактури на физическото лице? Предполагам, че трябва да се направи договор за наем между ФЛ и ЕТ?

В такъв случай може би трябва ФЛ да подаде Годишна декларация за приходи от наем?Отговори

  • 23 Sep 2011 10:59
  • (Потребител)
  • 0
  Абсолютно задължително се прави договор за наем от физ. лице към ЕТ-то с всички следващи от това счет. операции.Сумите за ток и вода се префактурират.И,ДА ,ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДЕ ГОД. ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.50
 • Здравейте,
  във Вашият случай наистина трябва да има договор за наем, който да бъде по пазарни цени. Разходите за консумативи, ако се поемат от наемателя - ЕТ, трябва да са включени в наемната цена или в договора да е опоменато, че са за сметка на наемателя. Получените суми за консумативи, както и дохода от наем са облагаем доход за физическото лице и то ще трябва да ги декларира с Годишната си данъчна декларация.
  Ако физическото лице издава фактури за получените доходи от наем, тогава ще "префактурира" консумативите, обикновено би трябвало да издаде разписка/квитанция за платените в брой сметки или да получи цялата сума по банковата си сметка.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->