milena stoqnowa milena stoqnowa Потребител

Санкция за невнесени осигуровкиКакви са последствията за счетоводителя на фирмата при условие, че поради невнимание от негова страна има невнесени осигуровки и същите няма от къде да бъдат прихванати?Отговори

 • Здравейте,

  Който наруши разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, за деклариране на данни пред НАП и за внасяне на задължителните осигурителни вноски, се наказва с глоба от 50 до 500 лева за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв, ако не подлежи на по-тежко наказание.
  За справка - чл. 355 от Кодекса за социално осигуряване.

  Обикновено в практиката се процедира така:
  1. Подавате искане за издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения. В него се виждат всички задължения по фондовете на ДОО, Здравно осигуряване и ДЗПО. В него също се виждат и натрупаните лихви върху забавените осигурителни вноски.
  2. Правите справка за кодовете за вид плащане в сайта на НАП.
  3. Внасяте сумите по кодовете за вид плащане в съответните сметки на НАП.
  4. Подавате ново искане за издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения за да се уверите, че всичко е изчистено.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->