Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

4.2.2. Пример за Изписване на Стоково-Материални Запаси

Публикувано на: 08.09.2011

Класа ООД търгува с обувки. В началото на отчетния период разполага с 1 000 чифта от модела „Борг” по 50 лв. за чифт. През периода са настъпили следните промени:

  1. На 15.01.2011 г. са продадени 120 чифта;
  2. На 20.01.2011 г. са закупени 150 чифта по 25 лв. за 1 чифт;
  3. На 23.01.2011 г. са продадени 500 чифта;
  4. На 24.01.2011г. са закупени 50 чифта по 30 лв. за 1 чифт;
  5. На 30.01.2011 г. са продадени 400 чифта.

1. Пример за Изписване на СМЗ по Метода „Първа Входяща - Първа Изходяща” (FIFO)

При този метод се изписват материалните запаси по цени на придобиване и по реда на тяхното постъпление. Най-напред се изписват първите доставени материални запаси, след това вторите и т.н. по реда на постъпването им.

МЗ

Налични/закупени (чифта)

Продадени (чифта)

Себестойност за 1 чифт

Обща себестойност

Изчисляване

Стоки

1 000


50

50 000


Продадени


120


-6 000

120 *50

Закупени

150


25

3 750


Продадени


500


-25 000

500 *50

Закупени

50


30

1 500


Продадени


400


-19 500

380*50+20*25

Общо:

1 200

1 020


4 750


Остатък МЗ:

180


130 ч.*25 лв.+
50 ч.*30 лв.

4 7502. Пример за Изписване на СМЗ по Метода Средно-Претеглена Стойност (СПЦ)

Такъв вид стойностна оценка се изчислява с метода на всеки от видовете материали на предприятието. Средно-претеглената стойност е резултативна величина, изчислена като сбора от средно-претеглената стойност на наличността от вида материали и стойността от увеличението му се раздели на неговото количество – носител на тази стойност. Методът е изчислителна процедура, която може да се изпълнява периодично при изписването на материалите или текущо след всяко тяхно увеличение от доставка, от собствено производство или от друг източник.

Материалните запаси трябва да се изписват по усреднени стойности чрез изчисляване средно-претеглена доставна цена по следната формула:

23.01.2011: (880 чифта х 50 лв.)+(150 чифта х 25 лв.)/ 880 чифта + 150 чифта = 44 000 лв.+ 3 750 лв. /1 030 чифта =

47 750 лв./1 030 чифта = 46.36 лв. средно-претеглена доставна цена

30.01.2011: (47 750 лв. - 23 180 лв.) + (50 чифта х 30 лв.)/ (1 030 чифта – 500 чифта) + 50 чифта = 24 570 лв.+1 500 лв./580 чифта = 26 070 лв. /580 чифта = 44.95 лв. средно-претеглена доставна цена

МЗ

Налични/закупени (чифта)

Продадени

(чифта)

Себестойност

за 1 чифт

Обща

себестойност

Изчисляване

Стоки

1 000


50

50 000


Продадени


120


-6 000

120*50

Закупени

150


25

3 750


Продадени


500


-23 180

500*46,36

Закупени

50


30

1 500


Продадени


400


-17 980

400*44,95

Общо:

1 200

1 020


8 090


Остатък МЗ:

180


44,94

8 0903. Пример за Изписване на СМЗ по Метода „Последна Входяща - Първа Изходяща” (LIFO)

При този метод първо се изписват последно доставените материали и се върви по обратен ред на постъпването им.

МЗ

Налични/закупени

(чифта)

Продадени

(чифта)

Себестойност

за 1 чифт

Обща

себестойност

Изчисляване

Стоки

1 000


50

50 000


Продадени


120


-6 000

120*50

Закупени

150


25

3 750


Продадени


500


-21 250

150*25+350*50

Закупени

50


30

1 500


Продадени


400


-17 650

50*30+350*50

Общо:

1 200

1 020


9 000


Остатък МЗ:

180


50

9 0004. Пример за Изписване на СМЗ по Метода на Конкретно-Определената Стойност

Стоково-материалните запаси се отписват по метода на конкретно-определената стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди производства, проекти или клиенти, т.е. когато материалите за тях не могат да бъдат заменени с други материали.

Например, ако Класа ООД търгува с обувки и е закупила специални униформени ботуши за фирма Алфа ЕООД, тя ще ги изпише всички в момента на продажбата им. Закупува 500 чифта от тях на стойност 70 лв. и след това ги продава на Алфа ЕООД:

МЗ

Налични/закупени

(чифта)

Продадени

(чифта)

Себестойност

за 1 чифт

Обща

себестойност

Изчисляване

Стоки

500


70

35 000


Продадени


500


-35 000

70*50

Общо:

500

500


0


Остатък МЗ:

0


0

0
Коментари

-->