GEORGI IVANOV GEORGI IVANOV Нова звезда Потребител

Проверка на физическо лицеАз съм физическо лице. Правят ми проверка, без да обяснят причината за това и не ми предоставят документи от НАП.
Редно ли е това?Отговори

 • Какво имате предвид - не ми предоставят документи? НАП трябва само да Ви връчат "Искане за предоставяне на документи и писмени обяснения от задължено лице"
  • 13 Sep 2011 16:08
  • GEORGI IVANOV (Потребител)
  • Компания: Нова звезда
  • 13
  КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ПРОВЕРКАТА И КАТО Е ЗАВЪРШИЛА НЕ ТРЯБВАЛИ ДА ПОЛУЧА ДОКУМЕНТ. РЕДНО ЛИ Е ТОВА.
 • Ревизии и проверки

  Здравейте,
  съгласно Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки.
  Целта на Проверката да се установи спазването на данъчното и осигурително законодастелство и се осъществява като съвкупност от действия на органите по приходите.
  Проверката има за цел да установяви определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, но не и да установяви задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице.
  Проверката се извършва от органите по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане. За резултата от проверката се съставя протокол, когато в закон не е предвиден актът, с който проверката трябва да завърши.

  Г-н Иванов, редно е при приключване на проверката да сте получил Протокол за извършена проверка.

  Поздрави,
  Доника Маринова


 • здравейте, искам да кажа , че сьщо получих такова искане от нап, но ми казаха че трябва да набавя документи за всички автомобили който сьм предобил и след това продал, понеже с това се занимавах извесно време. ВЬПРОСЬТ МИ Е ОТ КЬДЕ ДА ВЗЕМА ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДА ГИ ПРЕДСТАВЯ И ТРЯБВА ЛИ ДА ПЛАТЯ ЗА ТЯХНОТО ИЗДАВАНЕ.. БЛАГОДАРЯ
 • Не по-малко интересна е ситуацията и при насрещните проверки на физически лица. Към тях често се отправят искания за представяне на десетки справки за имущества и сделки, свързани с ревизията на дадена фирма. Приходните органи рядко отчитат факта, че по Закона за счетоводството

  физическите лица
  не са длъжни да водят счетоводство

  и следователно не разполагат с текуща систематизирана хронологична информация за извършените от тях правни сделки и техните параметри. Поради това е изключено те да са в състояние да изготвят и представят точни справки за движението на активите си. За набавяне на подобна информация проверяващият следва да се обърне към институциите, които са компетентни да проверяват, регистрират и вписват подобни обстоятелства – службите по вписванията, КАТ, Търговския регистър, банките и т.н.
 • Привет искам да питам дали е възможно от м. ноември 14г и към днешна дата все още ми тече проверка по ЕГН и искат още куп документи ,който трябва да представя в 7 -дневен срок. Имам закупена земя 99г. през 12 г имам издаден акт 16 тоес че има някаква сграда . искат ми цялата документация длъжен ли съм да пазя такава документация и т . н .
  Самата проверка е за 2008г-2010г .а съм представил документи чак за 05г по тяхно искане Благодаря Ви предварително
 • Привет искам да питам дали е възможно от м. ноември 14г и към днешна дата все още ми тече проверка по ЕГН и искат още куп документи ,който трябва да представя в 7 -дневен срок. Имам закупена земя 99г. през 12 г имам издаден акт 16 тоес че има някаква сграда . искат ми цялата документация длъжен ли съм да пазя такава документация и т . н .
  Самата проверка е за 2008г-2010г .а съм представил документи чак за 05г по тяхно искане Благодаря Ви предварително
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->