Потребител

СОЛ и граждански договорИмам работещо ЕООД и ЕТ, регистрирани по ДДС. СОЛ има и хонорари по граждански договор. Аз мисля, че трябва да издава фактури за сумите, да начислява ДДС и да включва тези фактури в дневника за продажби на ЕТ-то, но фирмата изплащаща хонорара не иска фактура, а издава само "Сметки за изплатени суми".


Какво е Вашето мнение? Трябва ли да ми удържат авнсов ДОД?Отговори

 • Здравейте,

  При изплащане на доход за положен труд по извънтрудово правоотношение на самоосигуряващо се лице (СОЛ), не следва да се издава сметка за изплатени суми и да се удържат данък и/или осигуровки. За такива доходи СОЛ следва да издаде документ съдържащ задължителните реквизити по Закон за счетоводството. Не е задължително това да е точно фактура. Документа може да бъде договор за извършване на работа или друг документ.
  • 27 Sep 2011 15:31
  • (Потребител)
  • 0
  А ДДС-то ?
 • Извинявайте, въпроса ви беше относно ДДФЛ за получените хонорари по граждански договори. Относно ДДС-то следва да дадете допълнителна информация: Получените хонорари са през някое от дружествата или са за дейности, които са съвсем различни от дейностите на ЕТ и ЕООД?

  В случай, че получените хонорари са чрез ЕТ или ЕООД считам, че следва да се издаде фактура с ДДС.
  В случай, че хонорарите са получени като физическо лице, за дейности, различни от дейностите на ЕТ и ЕООД считам, че лицето следва да декларира пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице. При декларирането на това обстоятелство платеца на дохода не следва да удържа осигуровки и данък.
  • 06 Oct 2011 15:11
  • (Потребител)
  • 2
  За осигуровките е ясно-не се начисляват , не се удържат , не се удържа и ДОД ,НО
  нали според закона независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност - като търговец или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително) и да посочва във фактурата единствено идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС, имащ за основа идентификационният код, получен във връзка с регистрацията си като едноличен търговец.На основание чл. 113, ал. 1 от ППЗДДС регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или правилника за приложението му.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->