diana yordanova diana yordanova schetovoditel

Услуга в ЕСРегистрирана българска фирма по ДДС извършва ремонтна услуга (ремонт на ВТГ) на немска фирма регистрирана по ДДС на обект в Румъния. Издавам фактура с нулева ставка т.е.ВОД, виес декларация и в коя колона в дневник-продажби трябва да отнеса продажбата?Отговори

  • 02 Aug 2011 14:00
  • (Потребител)
  • 2
  Доставката не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.2
  В дневник продажби: колона 22
  (ДО на доставки на услуги по чл.21,ал.2 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка)
 • Да, така е - услугата е с място на изпълнение друга страна- членка. В случая мястото на изпълнение е Румъния, а немската фирма получава услугата под румънския си ДДС номер.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->