Магдалена Панова Магдалена Панова Специалист ТРЗ

Отново за обр. УП - 2Здравейте,

бихте ли помогнали с информация относно начина на представяне на помесечните периоди при попълване на обр. УП - 2 за лице, работило на 4 часа, по условията на чл.111 от КТ.

В колона 3: "Период, от който ще се изчислява размера на пенсията" след примерен запис 01.01.2011 до 31.01.2011 в крайната, трета, част на колоната какво следва да се запише:

- календарният период - 1 месец или

- периода, като осигурителен стаж - 10 дни и 4 часа.

Ако записваме осигурителен стаж, как следва да се представят часовете?

Предварително се извинявам, ако темата е обсъждана преди, но досега не успях да открия нужната ми информация.


Отговори

  • Здравейте,

    УП-2 е удостоверение за осигурителен доход. В него следва да попълните периода, в който лицето е полагало труд и дохода върху който са внесени осигурителни вноски във фонд пенсии.
    За удостоверяване на осигурителен стаж, при работа на непълно работно време или при наличнието на извънреден труд, следва да попълните удостоверение образец УП-3, където ще изчислите стажа в часове, дни, месеци и години.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->