Невена  Петрова Невена Петрова счетоводител

Осигуровки за ДОО и ЗО на представляващ на клон на чуждестранно лицеКлон на ЧЛ е регистриран в БГ. Има сключени трудови договори с наетия персонал. Представляващият е чуждестранно лице по определението на ЗДДФЛ. Работи и се осигуряват в Англия по местното законодателство (за уточнение той е български гражданин).


Трябва ли да се сключи договор за управление и контрол с представляващия, който е вписан като такъв в търговския регистър и действително ще ръководи дистанционно дейността на клона? Дължат ли се осигуровки за него за ДОО и ЗО по българското законодателство или клона трябва да превежда за него осигуровки от България в Англия по английското законодателство съгласно някоя европейска директива (и коя е тя, ако има такава)?

Искам да си изясня възможните положения за представляващия на клона на чуждестранно лице, който не е местно лице по нашето законодателство.

Предварително благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    В общия случай лицата, които полагат труд на територията на Република България се осигуряват по Българското законодателство. Разбира се има много разнообразни случаи и всеки от тях е строго индивидуален.
    С оглед на сложноста на поставените от вас въпроси и нуждата от допълнителна информация - Моля, заповядайте в офиса на Крестън БулМар за да обсъдим възможностите за осигуряване, на представител на чуждестранно лице.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗБДОО

-->