Тодорка Йорданова Тодорка Йорданова счетоводител

Корекция по чл.126 ал.3 т.2 ЗДДСЩе отнеса ли глоба и непризнаване на данъчния кредит ако подам искане за корекция на данните но ЗДДС за мес.05.2011, тъй като съм включила ВОП на нова стока от Германия, в дневниците по ЗДДС, но не съм отбелязала ВОП и съответно клетка 12 и кл.22 са празни , а съответните суми са отишли в кл.11 и 20 на спраката декларация за периода. Указание 24-32-67 от 18.04.2007 год на НАП не ми изясни този проблем.Отговори

 • Да разбирам ли, че ВОП-ът е бил отразен в грешни колони и в Дневник продажби?
 • Да в колона 11 и 12 вместо 13 и 15 в Дневника за продажбите
 • Здравейте,

  Мнението ми е, че в подобни случаи липсва основание за налагане на административна санкция. Държавният бюджет не е бил ощетен, тъй като сумата на начисленото ДДС е било включено в друга (макар и грешна) колона от дневник продажби. Съответно сумата на дължимия данък по справката-декларация е била правилно сумирана.

  Освен това липсват и основания за отказ на данъчен кредит. Ако протоколът за самоначисляване на ДДС не е бил коректно отразен в дневник покупки, то може да се направи корекция по реда на чл. 126, ал. 3 от ЗДДС.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->