nikolina nikolova nikolina nikolova Потребител

Предизвестие за прекратяване на трудов договорРаботя в частна фирма от три години. Имам неизползван отпуск за 2010 и 2011 в размер на 40 дни. Преди 3 дни подадох предизвестие за прекратяване на трудов договор.


Може ли неизползваната отпуска да се счита за предизвестие?Отговори

  • Здравейте,

    Срока на предизвестието започва да тече от следващият ден на получаването му. Няма пречка срока на подаденото предизвестие да тече по време на разрешен отпуск.
    Във вашия случай следва да имате предвид, че работодателят може да откаже ползването на отпуск. В този случай натрупания неизползван платен годишен отпуск следва да ви бъде заплатен под формата на обезщетение по чл. 224 от Кодекса на труда.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->