Ива Феодотова Ива Феодотова управител

Относно Молба за работаНе отпадна ли наименованието "Молба", не е ли заменено с "Заявление" ?


Отговори

  • Здравейте,

    Действително наименованието на голяма част от документите касаещи парични обезщетения или помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване, както и други документи, които лицата следва да представят пред държавната администрация бяха променени от Молба на Заявление. Мотивите за тази промяна бяха, че българският гражданин не следва да се моли за упражняване на права, които са му дадени по силата на закон или друг нормативен акт.
    Все пак трябва да имате предвид, че постъпването на работа в което и да е предприятие е изцяло по решение на управителя или управителния съвет.
    Правото на всеки гражданин да полага труд е дадено от Конституцията. Пак там е дадено право на избор на работно място. Все пак никой кандидат не може да задължи предприятието, където кандидатства за работа, да бъде назначен на желаната от него длъжност.
    Лично аз считам, че молбата за постъпване на работа следва да си остане под формата на Молба!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->