Виолета  Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

Грешно подадена Декларация 1Имам грешно подадена Декларация 1. Лицето, за което подавам декларацията е неплатен отпуск от 01.05.2011, който не се зачита за трудов стаж. Не съм попълнила т.15 "Ден на прекратяване на осигуряването", а направо попълвам т.27 и 28.

Може ли и правилно ли е да подам с код корекция м. април прекратено осигуряване от 30 април и какво да правя с подадените за м. 05 и 06 като там съм попълнила само т.27 и 28?Отговори

  • Здравейте,

    Ако имате само една подадена декларация образец едно за съответния месец следва да подадете коригираща декларация образец едно с попълнени верни данни.
    Когато за един и същи месец имате подадени повече от една декларация образец едно, за едно и също лице, следва да подадете една заличаваща декларация и след това да подадете нови декларации с редовни данни.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->