Анелия Иванова Анелия Иванова Потребител

Осигуряване на собственик на ЕТ, който също е управител в ЕООДСобственик на ЕТ се самоосигурява от ЕТ върху сумата от 420 лв. Същото Физическо лице е назначено с договор за управление като управител в ЕООД. Общият осигурителен доход от двете дейности не надхвърля 2000 лв.


Трябва ли физическото лице да се самоосигурява от ЕТ като собственик и заедно с това да се осигурява и като управител в ЕООД?Отговори

  • Здравейте,

    За да възникне задължение за осигуряване при ЕТ същото следва да извършва дейност. Когато осигурителният доход от всички източници достигне максималният осигурителен доход (МОД) за съответната година, осигуровките се внасят върху максималния осигурителен доход а за останалите доходи, над МОД, се дължи само данък.
    Когато осигурителният доход от управление на търговско дружество е по-голям или равен на МОД, осигуровки през ЕТ няма да се дължат. В този случай се подава декларация образец едно с код за вид осигурен 23.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->