Владимир Тодораков Владимир Тодораков Потребител

Осигуряване на пенсионер - съдружник в ООДЗдравейте,


имам следния въпрос на който не мога да намеря еднозначен отговор:


Следва ли да се осигурява по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО пенсионер, който е съдружник в ООД и управител в същото само по решение на Общото събрание, без посочено възнаграждение и без сключен ДУ?


Дори след промените от началото на 2010 г, в официалните отговори на НАП по подобни казуси информацията е противоречива:


http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/6875
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/7150
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/6837

Предварително благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  От въпроса Ви не става ясно по какъв начин се осигурява лицето в момента.
  В становищата на НАП ясно е казано, че:
  1. За да възникне задължение за внасяне на осигурителни вноски като управител на търговско дружество следва да има договорено възнаграждение, дори същото да е неизплатено или неначислено. В допълнение се казва, че не е задължително възнаграждението да бъде договорено в договор за управление на дружеството. Възнаграждението може да бъде договорено, в зависимост от вида дружество, в дружествения договор, учредителния акт, с решение на общо събрание или по друг начин.
  2. Когато управляващия собственик или съдружник в ЕООД/ООД няма определено възнаграждение за положен личен труд в качеството му на управител въз основа на изрично сключен договор за управление на дружеството или на друго правно основание, същия следва да се осигурява като самоосигуряващо се лице.

  Накратко мога да обобщя, че без договорено възнаграждение не възниква задължение за осигуряване по договор за управление. Когато няма задължение за осигуряване по договор за управление лицето следва да се осигурява като самоосигуряващо се лице.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->