Даниела Колева Даниела Колева Потребител

Отпуски 2011Графикът за отпуски окончателен ли е или може да се променя от работодателя? Колко дни от 2011 могат да се прехвърлят за следващата година?


Задавам тези въпроси защото в нашият график има неточности. Ползвала съм отпуска в периода от 11.04 до 26.04, а в графика е записано 11.04 до 29.04. Губя ли ги тези дни или имам право да ги ползвам? Имаме и застъпване в отпуските с други колеги, т.е. записани са в един месец двама колеги да излязат в отпуск, но при нас няма как да стане това. Можем ли и двамата да излезем в отпуск по графика или трябва работодателя да го промени? Точно по графика ли трябва да се спазват дните за отпуск или работодателя може да промени дните с наше съгласие?


Благодаря Ви за отговора.Отговори

  • Здравейте,

    Графика за ползване на платените годишни отпуски може да бъде допълван или изменян и след неговото утвърждаване. Разбира се изменянето на графика следва да се направи по реда определен в наредбата за работното време почивките и отпуските. Графика може да бъде променян по инициатива на работодателя или на работниците и служителите.
    Работодателят следва да изготви графика така, че да не се нарушава нормалния работен процес в предприятието и да се осигури възможност на всички работници и служители да ползват полагаемият им се отпуск в календарната година, за която се полага. Работниците и служителите следва да заявят желанието си за дните, в които ще ползват отпуск. След утвърждаване на графика, работодателят и работниците и служителите са длъжни да го спазват стриктно.
    Работодателят има право да отложи ползването на част от платения годишен отпуск само поради важни производствени причини. Във всички други случаи следва да предостави на работниците и служителите пълният размер на полагаемият им платен годишен отпуск в календарната година, за която се полага.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->