Здравка Влахова Здравка Влахова организатор по труда

Осигуряване на съдружници в ООДООД с трима съдружника и тримата са с трудови договори. Единият от тях е вписан като управител в ТР и е пенсионер. Получава възнаграждение по трудов договор от 500 лв. и е осигурен на мин. осиг. доход за дейността (отдаване под наем на недвижимо имущество) в/у 830 лв. Няма ДУК. Не желае да бъде осигуряван, но иска да е управител.


Въпросът ми е следният: Поради намалелите финансови постъпления от наеми фирмата не може да внася осигуровки. Има ли начин управителят да бъде осигуряван на по-нисък доход или какъв е начина да не се осигурява? Може ли тримата съдружника да минат на самоосигуряване? ООД няма други наети лица.


Благодарим Ви предварително!Отговори

  • Здравейте,

    Когато лицата се осигуряват по Договор за управление (ДУ) не могат да бъдат осигурявани върху по-малко от минималния осигурителен доход за длъжноста, определен със закона за бюджета на ДОО за съответната година. Трябва да имате предвид, че ДУ не е обвързан с работно време. Не можете да определяте осигурителния доход на ДУ пропорционално на отработено време, както е при трудовите договори.
    Няма пречка съдружниците в ООД да се осигуряват като самоосигуряващи се лица. Самоосигуряващите се лица, които са пенсионери, имат право да избират дали да се осигуряват във фонд пенсии или само за здравно осигуряване.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->