Елена Иванова Елена Иванова Потребител

Пенсиониране по възраст по време на болничниОт 09,06,2011 следва да се пенсионирам поради навършване на възраст. По настояване в личен състав пуснах молба за уволнение поради пенсиониране от 01,07,2011, но от 13,06 съм в болнични вероятно по-продължително (предстои ми операция).
Въпросът ми е - от 01,07 ли ще ме уволнят или след края на болничните и за 6 брутни заплати - коя брутна заплата ще се вземе от м.май или м.юни - когато имам болнични?Отговори

  • Здравейте,

    Прекратяването на договора не може да стане преди да изтече периода на временната нетрудоспособност. Уволнението може да стане в първия ден след изтичане на отпускът за временна нетрудоспособност.
    Обезщетението при уволнение, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще бъде определено на база брутното трудово възнаграждение за месеца предхождащ този, в който е възникнало основанието за обезщетението, или последното получено брутно трудово възнаграждение от работника или служителя. Когато работника не е отработил пълен месец възнаграждението се определя като среднодневното брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
    Ако среднодневното възнаграждение за посочените от вас месеци ( Май и Юни) е едно и също, няма да има разлика в обезщетението, което ще получите.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->