Димитрина Попова Димитрина Попова работник

Трудострояване и работно мястоТрудостроена съм, но работното ми място пречи на здравословното ми състояние. Бях в болнични и болнично заведение 35 дена, поради влошено здравословно състояние. Говорих във фирмата със отговорните лица да ми намерят място за трудостроени, което да не ми пречи. От 3 седмици съм уведомила, но нищо не ми предлагат. Днес отидох във фирмата и ме накараха да пусна отпуска, понеже болничните ми свършиха.


Имам ли права и какви са те?


Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  На основание чл. 217, ал. 1 от Кодекса на труда - Работодателят дължи обезщетение на подлежащия на трудоустрояване работник или служител обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение.
  Ал. 2 на същия член гласи - Работник или служител, който без уважителни причини откаже да приеме работата, на която се трудоустроява в същото или в друго предприятие, няма право на обезщетението по предходната алинея.

  В допълнение ще кажа, че работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа, в седемдневен срок от получаване на предписанието на здравните органи.

  В отговор на въпросът Ви:
  1. Да, имате право на обезщетение по цитираните разпоредби.
  2. Според мен работодателят няма право да ви пуска в принудителен платен годишен отпуск.
  3. Работодателят е длъжен да ви изплаща брутното трудово възнаграждение за периода до намирането на подходяща работа дори и да не работите.
  4. Имате право да откажете работа, която според здравните органи застрашава здравето ви.
  5. Работодателят няма право да ви допуска до работа, която застрашава вашето здраве.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->