Виолета Гиздова Виолета Гиздова Счетоводител

СОЛ и Д1Платени осигуровки от СОЛ за м. април на 10 юни. Кога е следвало да се подаде Д1 . В наредба Н-8 е записано 10 дни след внасяне на осигуровките за съответния месец. Правилно ли разбирам, че при невнесени осигуровки Д1 не се подава, а чак след внасянето им.

Благодаря предварително.Отговори

 • Здравейте,

  Да, правилно сте разбрали. Декларация образец едно се подава до 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е длъжно да прави за своя сметка.
  Във вашия случай сте в нарушение на разпоредбата за внасяне на дължимите осигурителни вноски а именно до 10-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.

  Поздрави!
 • Аз пускам платежни когато ми нареди. В момента е затруднен финансово
  и затова закъснява. Аз поскоро се притесних с Декларация 1, тъй като в Одит има хиляди мнения, и почти във всички коментари пишат, че независимо , че СОЛ не внася осигоровките Д1 се подава, а затова че закъснява ще му бъдат начислени лихви.
  Още веднъж хиляди благодарности.
 • Благодаря Ви безкрайно.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->