Р. Стефанова Р. Стефанова счетоводител

"Семейна" фирма, свързани лица, трудов договор да има или няма ?Фирма, която е ЕООД, бащата е едноличен собственик на капитала, пенсионер, осигурява се като СОЛ, само здравно. Фирмата има кафе-аперитив. Бащата иска да назначи на трудов договор сина си, който работи по основен трудов договор при друг работодател, и е над 18 год. Някои счетоводители и работещи в ИТ казват, че когато фирмата е "семейна" не е задължително да има сключен трудов договор между бащата и сина. Това било според Семейния кодекс. Не знам да съществува такова понятие "семейна фирма", или наистина има? Аз обаче защо чета и гледам само и единствено КТ, където абсолютно НЯМА такава възможност.


Въпросът ми е възможно ли е сина да работи без трудов договор, и ако да къде е регламентирано това?

Благодаря Ви предварително.Отговори

  • Здравейте,

    Отношенията при поредоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Кодекса на труда урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения непосредствено свързани с тях.
    От това може да се направи извод, че независимо от роднинската връзка между две лица, когато същите са поставени в качеството на работодател и работник, между тях следва да има сключен трудов договор.

    Когато лицето има сключен основен трудов договор следва да имате предвид, че трябва да се спазват разпоредбите на Кодекса на труда във връзка със сключването на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател.
  • Благодаря Ви. Точно така съм направила, спазвайки разпоредбите на КТ за допълнителен труд при друг работодател
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->