Красимира Точкова Красимира Точкова Потребител

Граждански договор от 2009 г., сумата изплатена през май 2011 г.Граждански договор от 2009 г., сумата изплатена през м. Май 2011 г., кога подаваме декл. обр. 1 ?Отговори

 • Здравейте,

  Декларация образец едно подават осигурителите за осигурените при тях лица. За работещите без трудови правоотношения осигурителят следва да подаде декларация образец едно не по-късно от 10 дни след изтичането на срока за внасяне на осигурителните вноски. Осигурителните вноски за работещите без трудови правоотношения се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
  От това можем да заключим, че във вашия случай:
  1. Осигурителните вноски ще бъдат дължими до 10.Юни.2011 год.
  2. Срока за подаване на декларация образец едно ще бъде до 20.Юни.2011 год.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->