Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

Издаване на протоколи за самоначисляване на ДДС с нулева ставка на данъка

Публикувано на: 06.06.2011По-долу ще разглеждаме две принципни хипотези, срещани в практиката, за издаване на протоколи за начисляване на ДДС с нулева ставка на данъка. Тези хипотези са доста любопитни, тъй като не само са сравнително редки и нови в българската данъчна практика (от 01.01.2010 г.), но и оставят основателни съмнения за необходимостта и целесъобразността на подобна данъчна практика.

1. Международен транспорт на пътници – най-често самолетен билет

Българска фирма може да попадне в тази хипотеза, ако закупува самолетния билет от чуждестранен превозвач, т.е. от такъв, който няма седалище или постоянен обект (напр. офис) на територията на страната или няма българска ДДС регистрация.

Самолетният превоз на пътници е облагаема доставка, но с нулева ставка.

Мястото на изпълнение на доставка по пътнически транспорт е мястото, където географски се извършва транспортът, пропорционално на реализирания пробег (полет). На практика това означава, че за отсечката от летище София до границата - мястото на изпълнение е в България, а за останалата част от пътя – съответните чужди държави

На следващо място, в частта, в която доставката е с място на изпълнение на територията на България, данъкът е изискуем от получателя – българска фирма, ако доставчикът не е установен в България.

На практика с оглед на горното излиза, че фирмата е длъжна да си самоначисли ДДС (нула) чрез съответното издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС и отразяването му в дневниците за покупки и продажби. Интересното е, че протоколът се съставя не за цялата сума на самолетния билет, а за съответната пропорционална част от полета, обхващаща територията на България.

Законодателството не предвижда конкретен подход как да се изчислява частта от пътя, попадаща в рамките на България, поради което практическото прилагане на този подход е трудно, а и не води до никакъв краен данъчен ефект, тъй като данъчната ставка е нула.

С оглед на горното и предвид липсата на реално начислен ДДС, в тази хипотеза протоколите за самоначисляване могат да се издават за пълната стойност на пътническия транспорт. При този подход няма негативни данъчни последици. Освен това считаме, че няма основание за налагането на административни санкции, дори ако изобщо не бъде издаден никакъв протокол за самоначисляване.

2. Международен транспорт на стоки

Българска фирма може да попадне в тази хипотеза, ако извършва износ на стоки извън ЕС и услугата по транспорта е предоставена от чуждестранна фирма (от ЕС или извън него). В случаите на внос, стойността на транспорта ще се включи в митническата стойност на стоките и дължимата сума на ДДС ще бъде определена от митническите органи, т.е. в случаите на внос режимът на самоначисляване по принцип няма да бъде приложим.

Тъй като международният транспорт на стоки е доставка, облагаема с нулева ставка, във фактурата, издадена от чуждестранната транспортна фирма, няма да има начислен ДДС.

Мястото на изпълнение на транспортната услуга е на територията на държавата на получателя на услугата, т.е. в България. Освен това данъкът е дължим от получателя – българска фирма, ако доставчикът не е установен в България.

С оглед на горното фирмата е длъжна да си самоначисли ДДС (нула) чрез съответното издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС и отразяването му в дневниците за покупки и продажби. В тази хипотеза издаването на протокола ще бъде за пълната сума на услугата по международен транспорт на стоки.Коментари

  • 17 Sep 2011 09:00
  • Таня Стефанова (Потребител)
  • Компания: Съюз на счетоводителите в България, клон Стара Загора
  • 0
  Здравейте,
  означава ли това че при внос на стоки при който услугата по транспорта е от чуждестранна фирма не трябва да се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС след като стойността на транспорта е включена в митническата стойност?
  По коментара по-горе такъв протокол се издава само в случаите на износ на стоки и услугата по транспорта е от чуждесттранна фирма - ако съм разбрала погрешно моля да ме извините.
  При нас случая е следния:
  1.Извършваме внос на стоки
  2.Транспорта се извършва от чуждестранна фирма извън ЕС.
  3.Транспортната фирма издава две фактури без ДДС. Първата е до границата в България, който транспорт се включва в митническата стойност и се облага с ДДС на митница. Втората е от границата до офиса на фирмата.
  В този случай ние издаваме два протокола по чл.117 от ЗДДС, които отразяваме в дневник покупки и продажби.
  Като първия протокол е за транспорта до Българската ганица, като ставката в протокала е 0% (Основание за начисляване на нулева ставка чл.30 ал.1 от ЗДДС)
  Втория протокол е от Българската граница до офиса на фирмата ни като ставката в протокала е 20%, тъй като реално това е транспорта на територията на Б-я.

  Трябва ли да издаваме протокол за транспорта до Българската ганица и правилно ли начисляваме ставка от 20% за втория транспорт или и за него ставката трябва да е 0%?


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->