lucrative lucrative lucrative lucrative Потребител

Осигурявяне собственик на дружествоЗдравейте. С един приятел мислим да си регистрираме ООД и имам няколко въпроса относно осигуряването:

1. И двамата работим на трудов договор в други фирми. Трябва ли да се осигуряваме в нашата фирма като самоосигурявящи се?

2. От кога трябва да започнем да се осигуряваме - от датата на регистрация на фирмата или от датата на получаване на първата приходна или разходна фактура (това може да стане 2 - 3 месеца след регистарцията на фирмата)

3. Възможно ли е само единия от нас да се осигурява като управител по трудов договор на минималния праг за дейността на 40 часа месечно или 4 часа дневно.Благодара Ви предварително.Отговори

  • Здравейте,

    Не е задължително собственик на част от капитала на ООД да се осигурява, като самоосигуряващо се лице през булстата на дружеството, в което е съдружник, когато не извършва трудова дейност в това дружество. Когато съдружника полага труд, срещу възнаграждение, в дружеството, той следва да се осигурява за времето в което е полагал труда. По принцип самоосигуряването започва от момента в който се регистрирате в НАП, като самоосигуряващо се лице.
    Когато с единия от съдружниците е сключен договор за управление (ДУ) той следва да се осигурява като такъв върху доход не по-малък от минималния осигурителен доход за управители, определен със Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
    Договорите за управление не са обвързани с работно време. По тази причина ДУ не може да бъде осигуряван на 4 часа дневно или до 40 часа месечно.
    Можете да сключите трудов договор с лице, което да управлява дружеството, трудовият договор може да бъде сключен за 4 часов работен ден на минимален осигурителен доход.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->