Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

Трудова книжкаРаботник е назначен по чл.67/1/Т.1 с работно време 1 час на ден при законово работно време 8 часа. Колко дни ще отразя в трудовата книжка?Отговори

  • Здравейте,

    Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.
    Когато договора е сключен за по-малко от половината от законоустановеното работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално.
    Пример:
    При договор с работно време 1 час дневно и брой работни дни в месеца 21. Зачетеният трудов стаж на лицето ще бъде: 3 дни

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->