lucrative lucrative lucrative lucrative Потребител

Подаване на Декларация 1 и 6 при неплатени осигуровкиЗдравейте. Когато съм изплатил заплатите, но не съм внесъл осигуровките на служителите и самоосигуряващото лице, трябва ли да подавам декларация 1 и 6?Отговори

  • Здравейте,

    В чл. 355, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване е залегнала имуществена отговорност за лице, което е разрешило изплащане на трудови възнаграждения без за тях да са внесени задължителните осигурителни вноски.

    "Длъжностно лице, което начисли, не начисли и/или разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лв."
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->