Georgi ivanov Georgi ivanov Потребител

Проджба на машина под доставна ценаБългарска фирма прави вътреобщностната доставка на машина от Германия през 04.2020г. на стойност 4000лева. Заради ковид кризата, търговията се проваля. Фирмата има предложение машината да бъде купена за 2500лева. Има ли проблем с това, ако бъде продадена под доставната цена?Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->