Красимира Димитрова Красимира Димитрова склададжия

освобождаване от дружество в несъстоятелност!!!Здравейте, фирмата в която все още се водя на трудов договор е обявена в несъстоятелност от ОС София .На 20.02.20 това обстоятелство е вписано в търговският регистър. През м.Март ни издадоха документи за неизплатени заплати към м.Ноември 2019 г. за фонд ГВРС/ вече имам плащане/.Та въпросът ми е, по кой член трябва да ме освободят за да отида на борсата, с коя дата / тъй като вече сме Август/ и следва ли да получа някакво обезщетение?

Благодаря предварително


Отговори

 • Здравейте. По всички, освен взаимно съгласие и дисциплинарно уволнение.
  Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
  1. при закриване на предприятието;
  2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  3. при намаляване на обема на работата;
  4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни; В случая прекратяването на ТД е редно да се мотивира с 1. при закриване на предприятието; Но явно работодателят не е решил!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->