Теодора Божилова Теодора Божилова Потребител

Чл.326 от КТЗдравейте,Искам да попитам при прекратяване на трудов договор по чл 326 от КТ, в случай че работника/служителя си вземе болничен поради неработоспособност, има ли право работодателя да го задължи да отработи тези дни или да поиска обезщетение?Благодаря предварително :)


Отговори

  • Здравейте. Ще ви предложа коментар на г-жа Хубавина Илиева, който е точен отговор на питането Ви.
    Здравейте,
    важно в случая е дали договорът Ви е със срок на изпитване по чл.70 КТ или е срочен трудов договор по чл.68 КТ. Когато договора е сключен със срок на изпитване същия може да бъде прекратен без предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен срока за изпитване. Ако в трудовия договор не е изрично посочено в чия полза е уговорен срока счита се, че той е уговорен в полза и на двете страни. Срочният трудов договор, сключен до завършването на определената в него работа, се прекратява без предизвестие със завършването на работата, за която е сключен на специално основание. Законът приема, че още при сключване на договора страните по него са знаели с каква цел и за какъв срок е и затова в тези случаи закрила няма. Преди да бъде приключена работата, за която е сключен договорът, работодателят може да реши да го прекрати по общия ред. Това може да стане само ако са налице предпоставките на някое от законовите основания за прекратяване на трудовото правоотношение.
    Съгласно чл.326, ал.2 от КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.
    Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговият срок. В чл.335, т.1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->