Violina Vladova Violina Vladova schetovoditel

Сделки съгл. чл. 143 от ЗДДСЗдравейте,

Ново регистрирана фирма започва дейност – Търговия с автомобили. Фирмата е регистрирана по ЗДДС и ще осъществява продажба на автомобили втора употреба предимно по специалния ред на облагане на маржа (съгл. НАП заявление за регистрация като дилър вече не се подава).

Основни доставчици са ни Френски и Немски фирми регистрирани за целите на ДДС и прилагащи специалния режим на облагане на маржа. В тази ситуация ми е ясно, че имаме право да приложим специалния режим на облагане на маржа за стоки втора употреба – чл. 143 от ЗДДС при по следваща продажба, а в края на отчетния период да пуснем протокол за начисляване на ДДС в/у маржа.

Други Френски и Немски доставчици регистрирани за целите на ДДС не прилагат спец.ред на облагане на маржа и доставките от тях на автомобили втора употреба за Нас се явяват като ВОП. За тези сделки сме задължени да пуснем протоколи по чл. 117 ал. 2 от ЗДДС.

Основният ми ВЪПРОС е:

При по следваща продажба на тези автомобили можем ли да упражним ПРАВОТО СИ НА ИЗБОР (съгл. кой чл. от ЗДДС) за прилагане на спец.режим на облагане на маржа(чл. 143 от ЗДДС) при положение, че нашият чуждестранен доставчик е извършил ВОД, която за Нас се явява ВОП и ние сме си самоначислили ДДС посредством издаване на протокол по чл. 117 ал.2 от ЗДДС ???

В тази наша ситуация на търговия с автомобили в КОИ СЛУЧАИ нямаме право да прилагаме специалния режим на облагане на маржа за стоки втора употреба, при положение че доставчиците са ни основно фирми от Държави членки на ЕС, както регистрирани така и нерегистрирани за целите на ДДС ???

- Може би когато обекта на продажба е НОВ автомобил ???

- Или когато доставчикът не е от Европейската Общност ???

- ???

Предварително БЛАГОДАРЯОтговори

-->