Силвия Гергова Силвия Гергова Счетоводител

Сверзани ЛицаЮридическо лице продава недвижим имот на физическо лице .Собсвеникът на едноличното дружество и физическото лице са роднини по права линия,баща и син.Въпросът ми е може ли тази сделка да се определи като сделка между свързани лица и ако да как да се процедира?


Отговори

Свързани документи с ДОПК

-->