Красимира  Радева Красимира Радева Професионална Гимназия по Битова Техника-Пловдив учител

прекратяване на срочен трудов договор по заместване, срок на предизвестиеЗдравейте!

В момента работя като учител на срочен трудов договор - до завръщане на титуляра; титулярката е в отпуск по майчинство. В договора, с който съм назначена на тази работа по чл. 68, ал. 1, т. 3, има точка с посочен срок на предизвестие - 1 месец, еднакъв и за двете страни. Предстои завръщането на титулярката, за което бях устно информирана, при това не се знае точно кога ще се случи това, защото тя е одобрена за програма, в която детето ще се гледа от човек, заплатен от бюрото по труда и се изчаква процедурата по оформлението на документите за това. Не съм получила писмено предизвестие.

Въпросът ми е: следва ли да бъда писмено предизвестена за датата на завръщане на титуляра? ако отговорът на този въпрос е "да", то тогава какво следва: да бъда още един месец на работа след издаването на това предизвестие или следва да бъда обезщетена парично за неспазване на това условие в договора?

С уважение:

К. РадеваОтговори

-->